projectmatrix

gebiedsontwikkelingen gemeente Zoetermeer

PROJECTMANAGEMENT

gebiedsontwikkelingen

Rokkeveen, Nutrihage

Kings Park en Palenstein

P L A N O N T W I K K E L I N G

2023

O P D R A C H T G E V E R

Gemeente Zoetermeer

 

 

PROJECTMANAGEMENT

gebiedsontwikkelingen

woningbouw Rokkeveen en

Centraal Park Dobbegebied binnenstad

P L A N O N T W I K K E L I N G

2021 – 2022

O P D R A C H T G E V E R

Gemeente Zoetermeer

Gebiedsontwikkelingen gemeente Nissewaard

PROJECTMANAGEMENT

gebiedsontwikkelingen herstructurering binnenstad en locatieontwikkelingen buitengebied

P L A N O N T W I K K E L I N G

2019 – 2021

O P D R A C H T G E V E R

Gemeente Nissewaard

Verstedelijkingsopgave Stadsas Rijswijk

PROJECTMANAGEMENT
Verstedelijkingsopgave Stadsas gemeente Rijswijk

P L A N O N T W I K K E L I N G
2019 – 2020

O P D R A C H T G E V E R
Gemeente Rijswijk

 

gebiedsontwikkeling Koningshoek Maassluis

This image has an empty alt attribute; its file name is 18.png

PROJECTMANAGEMENT
herontwikkeling buitenruimte Koningshoek

P L A N O N T W I K K E L I N G
2017 – 2018

O P D R A C H T G E V E R
Gemeente Maassluis

This image has an empty alt attribute; its file name is KH18.png

gebiedsontwikkeling Hoogvliet Rotterdam

PROJECTMANAGEMENT
herontwikkeling Oudeland en Maasranden

P L A N O N T W I K K E L I N G
2016 – 2017

O P D R A C H T G E V E R
PMB Gemeente Rotterdam

adviseur particulier opdrachtgeverschap


12
PROJECTMANAGEMENT
planontwikkeling nieuwe woning

P L A N O N T W I K K E L I N G
2012

O P D R A C H T G E V E R
particulier

MODEL N

bodemprocedure planschade villa Den Haag

11PROJECTMANAGEMENT
behandeling bij Raad van Arbitrage

P L A N S C H A D E
waterschade in souterrain

P L A N B E G E L E I D I N G
2011

O P D R A C H T G E V E R
Garreau

vb11vb12

gebiedsontwikkeling 3KNS Almere Buiten

09PROJECTMANAGEMENT
planvisie tussen spoor en evenaar

P R O G R A M M A
1.000 woningen + voorzieningen

P L A N O N T W I K K E L I N G
2009 – 2010

O P D R A C H T G E V E R
Gemeente Almere

3k1

gebiedsontwikkeling Asdonckterrein Beuningen

07aPROJECTMANAGEMENT
inzending prijsvraag
‘De Asdonck”

P R O G R A M M A
179 woningen + gebouwd parkeren

P L A N O N T W I K K E L I N G
2007 – 2008

O P D R A C H T G E V E R
Proper-Stok/Standvast Wonen

Bn10

centrumplan Hazerswoude-Rijndijk

07PROJECTMANAGEMENT
centrumplanontwikkeling

P R O G R A M M A
350 woningen + brede school

P L A N O N T W I K K E L I N G
2007 – 2008

O P D R A C H T G E V E R
Proper-Stok Ontwikkelaars

hr1

herstructurering Palenstein Zoetermeer


06a
PROJECTMANAGEMENT
planontwikkeling Schoutenhoek

A R C H I T E C T
DKV architecten

P R O G R A M M A
373 woningen + basisschool
3.000 m2 zorgvoorzieningen

P L A N O N T W I K K E L I N G
2006 – 2008

O P D R A C H T G E V E R
Proper-Stok/Vidomes

sh1

centrumplanontwikkeling Walburg Zwijndrecht


06
PROJECTMANAGEMENT

de parel van Zwijndrecht – VHP

P R O G R A M M A
15.000 m2 winkels/600 woningen

P L A N O N T W I K K E L I N G
2006 – 2008

O P D R A C H T G E V E R
Proper-Stok/Fortis Vastgoed

zd10

Polderweggebied-Oostpoort AmsterdamS T E D E N B O U W
inpassen mileusanering

P R O G R A M M A
760 woningen, winkelcentrum
horeca, sport, onderwijs
maatschappelijke voorzieningen

P L A N O N T W I K K E L I N G
2005

O P D R A C H T G E V E R
deelgemeente Amsterdam-Oost

  op

stationsgebied Arnhem Centraal


04
PROJECTMANAGEMENT
S T E D E N B O U W
deelplan Oost/Noord

P R O G R A M M A
woningbouw/detailhandel

P L A N O N T W I K K E L I N G
2004 – 2005

O P D R A C H T G E V E R
gemeente Arnhem

ac1 

centrumvisie gemeente Voorschoten


02PROJECTMANAGEMENT
centrumvisie
ontwikkelingslocaties

P R O G R A M M A
woningbouw
detailhandel
culturele voorzieningen
parkeergarages

P L A N  V A N  A A N P A K
strategische advisering
verhogen koopkrachtbinding
verbreding winkelbranchering
versterken cultuurhistorie
respect voor historie binnenstad
planologische procedures
financiële haalbaarheid
opstellen PPS-contracten
kadernota centrum
verkeersstructuur
parkeerbalans

P L A N R E A L I S A T I E
2002 – 2006

P I L O T  P R O J E C T

2006 opening HEMA

O V E R E E N K O M S T
2006 contract Provast AH-locatie

O P D R A C H T G E V E R
gemeente Voorschoten

vs100a

planontwikkeling Pijnacker-Zuid


99PROJECTMANAGEMENT
Pijnacker-Zuid

P R O G R A M M A
3.400 woningen

P L A N R E A L I S A T I E
1999 – 2003

O P D R A C H T G E V E R
gemeente Pijnacker

pz100

planontwikkeling Emerald Delfgauw Pijnacker


97A D V I S E U R   S T E D E N B O U W
P R O C E S M A N A G E M E N T
Emerald Delfgauw

P R O G R A M M A
2.800 woningen

P L A N R E A L I S A T I E
1997 – 2002

O P D R A C H T G E V E R
gemeente Pijnacker

dg10

planontwikkeling stadshart Hoogezand


94

PROJECTMANAGEMENT
Jan Does strategisch management

S T E D E N B O U W
Bart Bodzinga

P R O G R A M M A
stadskantoor
NS-station
woningen

P L A N O N T W I K K E L I N G
1994-1995

O D R A C H T G E V E R
gemeente HS

hs2

gebiedsontwikkeling stationsgebied Breda


93
S T E D E N B O U W
masterplan visie stationsgebied

P R O J E C T M A N A G E M E N T
Jan Does strategisch management

P L A N O N T W I K K E L I N G
1993 – 1995

O P D R A C H T G E V E R
Gemeente Breda

Breda30 

Ontwerp Martini Trade Park Groningen


90A R C H I T E C T
Bart Bodzinga

P R O G R A M M A
40.000 m2 bvo kantoren

1 9 9 0
planontwikkeling

OPDRACHTGEVER
Gemeente Groningen
Voker Stevin Ontwikkeling

mtpf2

Villa Sinfonia Rijkerswoerd Arnhem


88
T H E M A
‘op de grens van stad en land,
creatief denken over woonvormen’

A R C H I T E C T U U R
Villa Sinfonia

A R C H I T E C T
Bart Bodzinga

P L A N O N T W I K K E L I N G
1988

O P D R A C H T G E V E R
Gemeente Arnhem

arnh3

Ontwerp Ministerie VROM Den Haag


85O N T W E R P
Ministerie VROM

A R C H I T E C T
Jan Hoogstad

A S S. A R C H I T E C T
P R O J E C T M A N A G E R
Bart Bodzinga

P R O G R A M M A
100.000 m2 bvo

1 9 8 5 – 1 9 9 0
planontwikkeling
uitvoering

MVa

volgende pagina
projecten/portfolio